E-mailing musi być koniecznie spersonalizowany.


 

E-mailiong to bardzo skuteczne narzędzie do pozyskiwania nowych klientów i do zatrzymywania dotychczasowych.

Ale żeby to osiągnąć trzeba zadbać o parę szczegółów.

  1. Każdy mail musi dotrzeć do adresata.

Żeby osiągnąć z kolei ten cel trzeba znać zasadę działania filtrów antyspamowych. Trzeba zadbać o to żeby filtry antyspamowe, chroniące skrzynki mailowe nie kwalifikowały korespondencji newsletterowej jako SPAM i nie umieszczały takich maili w folderze SPAM. Żeby filtry antyspamowe tak zadziałały trzeba je poinformować, że ta korespondencja jest zamówiona i że powinna dotrzeć do adresata.

Maile wysyłane nowoczesnymi, programami do wysyłania korespondencji masowej, mogą być spersonalizowane ( tzn. muszą mieć formę: Dzień dobry, [ imię i nazwisko ] . Umożliwia to konstrukcja nowoczesnych programów służących do wysyłania korespondencji masowej, wykorzystująca współczesne technologie informatyczne. Konkretnie chodzi o to że jak algorytm programu do wysyłania korespondencji znajdzie w kodzie maila, tag [name] albo [first name] , [last name] , zleży od konstrukcji formularza newslettera, to uzna taką korespondencje za zamówioną i dopuści do skrzynki pocztowej. Mail na pewno dotrze do adresata.

    1. Forma maile musi być dla odbiorcy przyjemna, nie nachalna – ostatnio używa się terminu "przyjazna".

    Również istotna jest forma maila, adresat powinien otrzymać mail stworzony zgodnie z zasadą : mało tekstu, dużo obrazków. Cały mail powinien być przyjemny dla oka, znowu ma zastosowanie, modne ostatnio słowo: przyjazny. Tekst powinien być wyszukany.

    Na każdej stronie internetowej powinien być formularz newslettera. Nowoczesny newsletter jest coraz bardziej interaktywny, konstruowany z zastosowaniem aktualnych technologii internetowych, nie należy go nie stosować.